Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 692
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu
    studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki o profilu
    ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1, 2 oraz 3a-3b.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
    o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
30.04.2020 12:15
Data aktualizacji:
30.04.2020 12:15
Liczba wyświetleń:
790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw692.pdf49.54 KB
Zal1i2Uchw692.docx138.34 KB
Zal3a3buchw692.docx125.23 KB