Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 696
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim

 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Geoinżynierii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia –
    inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
    załączniki 1, 2 oraz 3a – 3b.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
    o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
06.05.2020 11:54
Data aktualizacji:
06.05.2020 11:54
Liczba wyświetleń:
927
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw696.pdf46.46 KB
Zal1-2Uchw696.docx95.55 KB
Zal3a-3bUchw696.docx120.76 KB