Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 699
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima
w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
      w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Olsztyn, przeznaczonej pod
      drogę publiczną klasy dojazdowej, położonej w Olszynie w obrębie nr 110, oznaczonej w ewidencji
      gruntów jako działka nr 117/31 o powierzchni 0,0619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie
      prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039692/2.
2.     Wyrysy z mapy stanowią załączniki do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości wynosi 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
06.05.2020 12:30
Data aktualizacji:
06.05.2020 12:31
Liczba wyświetleń:
813
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw699.pdf218.99 KB
ZalUchw699.jpg747.47 KB