Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
DECYZJA Nr 47/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 6 maja 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020  
 
Na podstawie art. 79 ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 roku poz. 695), stanowi się,co następuje:
 
§ 1
 
W załączniku do Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dokonuje się zmiany bloku wierszy o nazwie „semestr letni”, na następujący:
 

semestr 

letni 

 

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

 

przerwa świąteczna

10.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna letnia

od 15.04.2020 r. do zakończenia realizacji programu danego przedmiotu, nie dłużej niż do 02.08.2020 r.  (nie dotyczy praktyk) 1) , 2), 3)

 

wakacje letnie

03.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 4)

 

sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 30.09.2020 r.

 

1) zajęcia realizowane w formie zdalnej do 14 czerwca 2020 r., od 15 czerwca 2020 r. realizacja zajęć, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie,

2) przedmioty, których warunkiem zaliczenia lub przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej bądź praktyki, a które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane
do 2 sierpnia 2020 r., mogą być realizowane także we wrześniu, z terminem zaliczenia
do 30 września 2020 r.,

3)  terminy egzaminów w ustaleniu z Samorządem Studenckim w danej jednostce,

4) na kierunkach medycznych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć związanych z pobytem studentów w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych.

 

 § 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        Rektor 

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2020
Data publikacji:
08.05.2020 13:08
Data aktualizacji:
11.05.2020 13:13
Liczba wyświetleń:
11591
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument