Konkurs w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej)
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·         stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego
·         udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania angielskiego języka
     specjalistycznego, redakcji tekstów użytkowych i naukowych, tłumaczenia tekstów użytkowych
·         udokumentowaną aktywność organizacyjną
·         potwierdzony udział w realizacji projektów grantowych
Wymagane dokumenty:
1.   Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2.   Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu
     UWM)
3.    Życiorys (CV)
4.    Kwestionariusz osobowy link ]
5.    Odpis dyplomu doktora
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.    Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      [ 
link ]
8.    Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.    Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
  4680-4800 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 8 czerwca 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.05.2020
Data publikacji:
11.05.2020 10:29
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:30
Liczba wyświetleń:
912
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt - Katerda Lingwistyki Stosowanej.pdf1.06 MB