Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Analizy Zespolonej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
  • dorobek naukowy z zakresu analizy zespolonej, w szczególności teorii funkcji analitycznych i teorii potencjału,
  • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),

2.    życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,

3.    kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 

4.   odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka,

5.  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,

6.     oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335

7.  oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335

8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,

9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,

10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)

Proponowane wynagrodzenie: 5321,00 zł brutto.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
dr hab. Jan Jakóbowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.05.2020
Data publikacji:
11.05.2020 12:52
Data aktualizacji:
30.06.2020 11:56
Liczba wyświetleń:
979
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
BDprofuczKAZ_rozstrz.pdf205.91 KB