Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 1 stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale od 5320,- zł do 7000,- zł 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka (lub równorzędny),
  • dorobek naukowy z zakresu data science, sztuczna inteligencja, obliczenia granularne, robotyka inteligentna.
  • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.   życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
    organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych
,
3.   kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 
4.   odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora
    habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka (lub równorzędny),
5.   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka
    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
6.   oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
7.   oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   
http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie
do dnia 16 czerwca 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
dr hab. Jan Jakóbowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2020
Data publikacji:
18.05.2020 12:07
Data aktualizacji:
30.06.2020 11:55
Liczba wyświetleń:
1012
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
BDprofuczKMMI_rozstrz.pdf219.71 KB