Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Rynku i Konsumpcji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
  • Tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
  • Znaczący dorobek naukowy z zakresu ekonomii poparty wskaźnikami bibliometrycznymi.
  • Współpracę międzynarodową potwierdzoną dorobkiem naukowym.
  • Biegłą znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
    organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych, w tym wykaz publikacji z ostatnich 5 lat,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
5. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
6. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
7. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora
    uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
    (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
10. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969. 
 
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85).
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02,
w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Roman Kisiel
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2020
Data publikacji:
22.05.2020 12:31
Data aktualizacji:
03.07.2020 11:14
Liczba wyświetleń:
1102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
A. Balcerzak.pdf411.29 KB