Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
  • tytuł zawodowy co najmniej magistra pedagogiki, preferowany jest stopień doktora z nauk społecznych/humanistycznych z dyscypliny pedagogika,
  • dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu pedagogiki ogólnej oraz metodologii badań pedagogicznych,
  • aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,
  • co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
  • doświadczenie dydaktyczne oraz organizacyjne, w tym międzynarodowe,
  • gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,
  • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł – 3500 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca 2020 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2020
Data publikacji:
27.05.2020 11:20
Data aktualizacji:
19.01.2021 10:44
Liczba wyświetleń:
878
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej.docx31.04 KB