Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

 
UCHWAŁA Nr 703
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat
za świadczone usługi edukacyjne
 
Na podstawie art. 51 b ust. 2 w związku z art. 51b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat zatwierdza Zarządzenie Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 12:26
Data aktualizacji:
01.06.2020 12:26
Liczba wyświetleń:
726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw703.pdf40.38 KB