Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”

 
UCHWAŁA Nr 705
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), w związku z  § 18 ust. 1 Uchwały  Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dziekańską, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat ustala program studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy
    i eksploracji danych”, stanowiący załączniki 1a-1c do uchwały.
2.   Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 13:08
Data aktualizacji:
01.06.2020 13:10
Liczba wyświetleń:
680
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw705.pdf51.46 KB
zalUchw705.docx43.77 KB