Nr 707 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”

 
UCHWAŁA Nr 707
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”

 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w  związku z §18 ust. 1 Uchwały Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dziekańską, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uchwale Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów
    podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”, załącznik 1c
    otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się od po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 10:57
Data aktualizacji:
03.06.2020 10:57
Liczba wyświetleń:
658
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw706.pdf52.94 KB
ZalUchw707.docx24.81 KB