Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”

 
UCHWAŁA Nr 708
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 583 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych
z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”

 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z §18 ust. 1 Uchwały Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dziekańską, Senat Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.   W Uchwale Nr 583 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
     2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania
     zasobami ludzkimi”, załącznik 1c otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2.     Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
     na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 11:10
Data aktualizacji:
03.06.2020 11:10
Liczba wyświetleń:
706
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw708.pdf56.64 KB
ZalUchw708.docx26.57 KB