Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)

 
UCHWAŁA Nr 709
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), ustala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 do Uchwały, § 12 otrzymuje brzmienie:
    „1. Kandydat umieszcza rozprawę doktorską w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
         wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim.
     2.   Rozprawa doktorska w formie pisemnej poddawana jest weryfikacji z wykorzystaniem
         Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
     3.   Po pozytywnym zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 2, kandydat składa promotorowi
         rozprawę doktorską w wersji papierowej, tożsamą z umieszczoną w elektronicznym Archiwum
         Prac Dyplomowych (APD) wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim,
         w 5 egzemplarzach.
     4.   Promotor przedstawia przewodniczącemu rady naukowej dyscypliny rozprawę doktorską
         wraz z pisemną opinią oraz zatwierdzonym przez niego raportem potwierdzającym sprawdzenie
         rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 2.”,
2) w załączniku Nr 2 do Uchwały, § 3 otrzymuje brzmienie:
    „1. Kandydat umieszcza rozprawę doktorską w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
         wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim.
     2.  Rozprawa doktorska w formie pisemnej poddawana jest weryfikacji z wykorzystaniem
         Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
     3.  Po pozytywnym zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 2, kandydat składa promotorowi
         rozprawę doktorską w wersji papierowej, tożsamą z umieszczoną w elektronicznym Archiwum
         Prac Dyplomowych (APD) wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim,
         w 5 egzemplarzach.
     4.  Promotor przedstawia przewodniczącemu rady naukowej dyscypliny rozprawę doktorską wraz
         z pisemną opinią oraz zatwierdzonym przez niego raportem potwierdzającym sprawdzenie
         rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 2.”,
3) w załączniku Nr 3 do Uchwały, § 12 otrzymuje brzmienie:
   „1. Kandydat umieszcza rozprawę doktorską w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
        wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim.
    2.  Rozprawa doktorska w formie pisemnej poddawana jest weryfikacji z wykorzystaniem
        Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
    3.  Po pozytywnym zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 2, kandydat składa promotorowi
        rozprawę doktorską w wersji papierowej, tożsamą z umieszczoną w elektronicznym Archiwum
        Prac Dyplomowych (APD) wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim,
        w 5 egzemplarzach.
     4.  Promotor przedstawia przewodniczącemu rady naukowej dyscypliny rozprawę doktorską
         wraz z pisemną opinią oraz zatwierdzonym przez niego raportem potwierdzającym sprawdzenie
         rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 2.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 11:25
Data aktualizacji:
03.06.2020 11:25
Liczba wyświetleń:
827
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw709.pdf95.52 KB