Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

 
UCHWAŁA Nr 710
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
 
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie podziału
    pierwotnego subwencji na rok 2020.
 
2.  Podział pierwotny subwencji, o którym mowa w ust. 1 został określony w rozdz. II pkt 3 ppkt 1-5
    Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku.
 
3.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa w ust. 1,
    określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
§ 3
Uchyla się Uchwałę Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału
pierwotnego subwencji na rok 2020.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 11:54
Data aktualizacji:
03.06.2020 11:54
Liczba wyświetleń:
815
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw710.pdf47.59 KB
ZalUchw710.doc38.5 KB