NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN

 
UCHWAŁA NR 712
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku 
 
 
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI,
dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 7 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, nadaje tytuł doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI,
dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN
 
za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk pokrewnych, za działalność, która wywarła istotny wpływ na życie publiczne, za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz rozwoju kadry naukowej Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 
§ 2
Opinia Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych i wniosek końcowy Promotora
prof. dr. hab. Romana Kisiela w tej sprawie stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 12:13
Data aktualizacji:
24.09.2020 08:47
Liczba wyświetleń:
1476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalUchw716.doc70.5 KB
Uchwała Nr 712 - nadanie tytułu dr.h.c. prof. Jerzy Wilkin.doc57 KB