Nr 713 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

 
UCHWAŁA Nr 713
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jaroty
     gm. Stawiguda, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 201/11 oraz ¼ udziału w działce
     nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
     wieczystą nr OL1O/00035925/7, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:
       1) nr 201/11 - 2,0530 ha,
       2) ¼ udziału w działce nr 201/12wynosi 0,2044 ha.
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, wynosi odpowiednio:
   1) działka nr 201/11 – 6 456 000 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
   2) ¼ udziału w działce nr 201/12 – 156 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 313 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty,
gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
08.06.2020 09:03
Data aktualizacji:
08.06.2020 09:52
Liczba wyświetleń:
801
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw713.pdf145.43 KB
ZalUchw713.jpg492.69 KB