Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

 
UCHWAŁA Nr 714
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
      w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jaroty
      gm. Stawiguda, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 201/14 oraz ¼ udziału w działce
      nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:
       1)   201/14 – 2,2936 ha,
       2)   ¼ udziału w działce 201/12 – 0,2044 ha.
2.     Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, wynosi odpowiednio:
      1)   działka nr 201/14 – 7 814 000 zł (słownie: siedem milionów osiemset czternaście tysięcy złotych),
      2)   ¼ udziału w działce nr 201/12 – 156 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 339 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada
2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty,
gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
08.06.2020 09:08
Data aktualizacji:
08.06.2020 10:26
Liczba wyświetleń:
850
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw714.pdf147.92 KB
ZalUchw714.jpg592.78 KB