Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 
 
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.     Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
2.     Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
3.     Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
4.     Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
5.     Współautor co najmniej 2 oryginalnych prac naukowych z listy JCR w zakresie biologii rozrodu
     zwierząt, w szczególności dotyczących endokrynologii rozrodu.
6.     Znajomość statystyki oraz narzędzi analizy bioinformatycznej na poziomie umożliwiającym
     kompleksową analizę wyników.
7.     Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych.
8.     Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, m.in.:
·   Umiejętność hodowli in vitro tkanek i komórek zwierzęcych;
·   Wykonywanie oznaczeń poziomu hormonów metodą radioimmunologiczną (RIA)
   i analiza wyników.
 
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe oraz doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).

Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji zadania badawczego w ramach projektu OPUS 16,
pt. „Wisfatyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej
ciąży ", kierowanym przez prof. dr hab. Tadeusza Kamińskiego: 
1. Badanie wpływu wisfatyny na wydzielanie P4, E2, A4, T przez komórki jajnika świni w czasie cyklu rujowego.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 23 czerwca 2020, 00:00
Termin rozstrzygnięcia: 03 lipca 2020, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesiące: w wysokości 1000 PLN
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 02.09.2020 r.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: tkam@uwm.edu.pl:

CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje
w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.
”)
, 

  • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • informacji o posiadanym statusie doktoranta,
  • kopię prac naukowych,
  • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych.  
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.06.2020
Data publikacji:
09.06.2020 09:03
Data aktualizacji:
07.07.2020 07:56
Liczba wyświetleń:
1334
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty.docx12.47 KB