Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Finansów
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
 • tytuł magistra ekonomii,
 • udokumentowanie zainteresowań naukowych w zakresie finansów dorobkiem naukowym
  – co najmniej 4 publikacje autorskie lub współautorskie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
 • znajomość języków obcych – preferowany język angielski,
 • znajomość obsługi programów typu: Gretl, Statistyca.
 
Wymagane dokumenty:
1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
    w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4
    do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
8. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
9. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r.
  poz. 85).
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4, pok. 02, w terminie do dnia 19 lipca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu.                                         

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Roman Kisiel - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2020
Data publikacji:
19.06.2020 10:38
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:02
Liczba wyświetleń:
1235
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu Kat. Finansów.pdf186.8 KB