Nr 716 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI

 
UCHWAŁA NR 716
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku 
 
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 7 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nadaje tytuł doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI
 
-  za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze wielu dyscyplin z dziedziny nauk medycznych,
   w tym w szczególności w zakresie nauk podstawowych i zastosowania pozyskanych przez nie wyników
   w tworzeniu nowatorskich technik diagnostycznych i terapeutycznych;
-  za działalność, która wywarła istotny wpływ na życie publiczne, szczególnie z obszarze organizacji
   nauki;
-  za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   oraz wieloletnie wspieranie rozwoju kadry zarówno Wydziału Lekarskiego, jak i innych Wydziałów
   Uniwersytetu.
 
§ 2
Opinia Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych i wniosek końcowy Promotora prof. dr. hab.
Mariusza Majewskiego w tej sprawie stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
29.06.2020 12:43
Data aktualizacji:
24.09.2020 07:48
Liczba wyświetleń:
1006
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalUchw716.doc70.5 KB