Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 717
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie zmian w planie
   rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020,
   stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 619 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-
   finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020.
2. Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 otrzymuje
   brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
29.06.2020 12:50
Data aktualizacji:
29.06.2020 12:50
Liczba wyświetleń:
656
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument