Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad

 
UCHWAŁA Nr 719
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad
 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Senat postanawia, co następuje:
 
§ 1
Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przy przyjęciu
na I rok studiów w Uniwersytecie w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.
§ 2
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do Uchwały.
§ 3
Zasady ustalania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określają odrębne przepisy. 
§ 4
Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
§ 5
Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz
– w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
30.06.2020 08:51
Data aktualizacji:
30.06.2020 08:53
Liczba wyświetleń:
667
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw719.docx36.55 KB