Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 720
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), w związku z  § 18 ust. 1 Uchwały Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki
i Informatyki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dziekańską, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”, stanowiący
    załączniki 1a -1c do uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
    na które rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
30.06.2020 09:10
Data aktualizacji:
30.06.2020 09:11
Liczba wyświetleń:
595
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1A-1C720.docx44.2 KB