Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 722
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi utworzenie na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno-budowlanych.
 
§ 2
1.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 19 000 000,- zł (słownie: dziewiętnaście milionów 00/100
    złotych).
2.  W celu sfinansowania inwestycji Uniwersytet wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Nauki
    i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
30.06.2020 09:25
Data aktualizacji:
30.06.2020 09:25
Liczba wyświetleń:
1053
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument