UCHWAŁA Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst

Strona została usunięta dnia: 18 wrzesień, 2007 - 08:23

 

 

UCHWAŁA Nr 197

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostawionych do decyzji Rektora

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę
na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną osobom związanym współpracą z Uniwersytetem lub pracującym na rzecz uczelni – z części tych nieruchomości, które na podstawie „Regulaminu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”, pozostawione są do decyzji Rektora.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 08:23
Data aktualizacji:
18.09.2007 08:23
Liczba wyświetleń:
2788
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument