Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
·   dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
  praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności języka specjalistycznego
·   udokumentowaną aktywność organizacyjną
Wymagane dokumenty:
1.   Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2.   Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
    3200-3500 PLN.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 7.08.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 13:09
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:24
Liczba wyświetleń:
896
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent - Katedra Języka Angielskiego.pdf972.68 KB