Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·   stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
·   dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie językoznawstwa
    (Metodologia badań językoznawczych, Językoznawstwo kognitywne, Pragmatyka, Gramatyka kontrastywna,
    Fonologia)
·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki
    języka angielskiego,
·    doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
·    udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
    miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
     bez podania przyczyn;
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN.
·     Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,   
     ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 7.08.2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 13:29
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:22
Liczba wyświetleń:
902
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt - Katedra Języka Angielskiego.pdf977.59 KB