Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Polskiej)

 
 DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Polskiej)
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·     stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
·     dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
     literaturoznawstwa (literatura i kultura popularna) oraz wiedzy o filmie i mediach
·     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu nowych technologii
     w humanistyce
·     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu edytorstwa
·     udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
    miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.
    poz. 85);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 7.08.2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 13:39
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:28
Liczba wyświetleń:
1012
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent - Katedra Literatury Polskiej.pdf956.5 KB