Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
w Instytucie Historii
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii wojskowej
·   udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
·   udokumentowany dorobek naukowy (publikacje oraz udział w konferencjach naukowych),
·   sprawna obsługa pakietu Microsoft Office, systemu Drupal i Wordpress
·   bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego i rosyjskiego
·   zamieszkanie w Olsztynie lub w pobliżu
·   umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 85);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
  4680-4800 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 8.08.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 14:04
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:06
Liczba wyświetleń:
1246
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt - Instytut Historii.pdf1.08 MB