konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej)

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej)
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych
·   udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka
  rosyjskiego, wiedzy o Rosji i kultury rosyjskiej oraz komunikacji międzykulturowej
·   udokumentowaną aktywność organizacyjną
·   potwierdzony udział w realizacji projektów grantowych
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.
   poz. 85);
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
   Rektora bez podania przyczyn;
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1,
   10-725 Olsztyn, w terminie do 10.08.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 14:11
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:51
Liczba wyświetleń:
883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt - Katerda Lingwistyki Stosowanej.pdf1.06 MB