Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Filozofii
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
·  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej oraz kwalifikacje pedagogiczne,
  specjalność literaturoznawstwo,
·  udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim
  języków klasycznych (języka starogreckiego i łacińskiego) oraz historii filozofii starożytnej, retoryki,
  a także przedmiotów kształtujących umiejętności autoprezentacji, argumentacji i wystąpień publicznych;
·  udokumentowane doświadczenie w zakresie przekładu na język łaciński dokumentów urzędowych
  (takich np., jak teksty dyplomów doktoratów honoris causa)
·  spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
  dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
  Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
  4680-4800 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 10.08.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 14:17
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:54
Liczba wyświetleń:
895
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt2 - Instytut Filozofii.pdf938.95 KB