Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Filozofii
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:
  • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
  • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim pracy projektowej i warsztatowej, myślenia projektowego (Design Thinking), prowadzenia zajęć
    i warsztatów w zakresie analizy trendów metodą projektową oraz problemową,
  • umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi wyszukiwania i analizowania danych oraz zarządzania zespołami
  • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4,
   tab. 4a Statutu UWM)
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
    podstawowym miejscem pracy [ 
link ]
8.  Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN.
 
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 14.08.2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 10:09
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:10
Liczba wyświetleń:
948
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunkt1 - Instytut Filozofii.pdf923.61 KB