Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Żywienia Człowieka
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiuknta powinni posiadać:
  • stopień doktora nauk w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
  • dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia z ukierunkowaniem na żywienie
  • człowieka, 
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • biegłą znajomość języka polskiego (obcokrajowcy).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy,
4.  odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk w dyscyplinie technologia żywności
     i żywienia,
5.  wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych Kandydata,
6.  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U.
     z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
7.  oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela
     akademickiego – dotyczy Kandydatów spoza Uniwersytetu.

Ponadto:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie zasadnicze 4680 zł. 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A - w terminie do dnia 15.08.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.09.2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 13:34
Data aktualizacji:
18.09.2020 13:31
Liczba wyświetleń:
1073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu z podpisem.pdf385.31 KB