Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale od 4680,- zł do 5500,- zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (lub równorzędny),
  • dorobek naukowy z zakresu informatyki ze szczególnym uwzględnieniem elementów  inżynierii oprogramowania związanych z niezawodnością
  • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.      podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.      życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
     organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych
,
3.      kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 
4.      odpis dyplomu doktorskiego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie
     informatyka techniczna i telekomunikacja (lub równorzędny),
5.      informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
     adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna
     i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
    
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
6.      deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N
7.      deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
8.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
9.      oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     
http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .
 
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)
  • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
dr hab. Jan Jakóbowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
21.07.2020 09:16
Data aktualizacji:
21.07.2020 09:16
Liczba wyświetleń:
678
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument