Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
- stopień doktora nauk medycznych,
- znajomość zagadnień związanych z genetyką kliniczną,
- doświadczenie dydaktyczne,
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć
   dydaktycznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność,
-
co najmniej 80 pkt. MNiSW, w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
- co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę.
 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
    analiza bibliometryczna,  
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
    badawczo-dydaktycznego,
8.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty),
11. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
   w terminie do dnia 17.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020r.
·    Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   4680-4700 brutto
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyny.
·     Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r.
   poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2020
Data publikacji:
21.08.2020 09:20
Data aktualizacji:
21.08.2020 09:20
Liczba wyświetleń:
669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument