Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO               
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         tytuł zawodowy lekarza
·         specjalizacja z urologii
·         doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
·         co najmniej 40 pkt. MNiSW,
·         co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
 8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11.  deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową ,
 12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej.
Informacje:
 •  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020r.
 •  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3204-3300  zł brutto.
 •  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 •  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego
                                                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 09:40
Data aktualizacji:
29.09.2020 09:41
Liczba wyświetleń:
736
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument