Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO             
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych
w grupie pracowników dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • lekarz ze specjalizacją z Medycyny Rodzinnej , pracujący w poradni POZ (lub w trakcie specjalizacji),
  • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami anglojęzycznymi,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub  autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału
    w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularnonaukowych/naukowych,
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
6.  odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami,
    analiza bibliometryczna,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
     20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
    w terminie do dnia 30.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.10.2020r.
·     Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn.
·    Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85).
                                                           

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.08.2020
Data publikacji:
03.09.2020 09:52
Data aktualizacji:
20.11.2020 13:18
Liczba wyświetleń:
767
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent dydaktyczny K. MRCZ X.2020.docx31.86 KB