Nr 725 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku

 
UCHWAŁA Nr 725
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w przedmiocie odmowy poparcia wniosku w sprawie nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
 
Na podstawie art. 27 ust. 6 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789,
ze zm.) w zw. z art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1669, ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 617 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.    Senat wyraża opinię w sprawie złożonego w dniu 8 czerwca 2020 r. odwołania dr hab. Krystyny
     Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     z dnia 24 kwietnia 2020 r. w przedmiocie odmowy poparcia wniosku w sprawie nadania tytułu
     profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, o treści stanowiącej
     załącznik do niniejszej Uchwały, wskazując, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
2.    Odwołanie wraz z opinią, o której mowa w ust. 1 oraz aktami sprawy dr hab. Krystyny
     Żuk-Gołaszewskiej zostaną przekazane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2020
Data publikacji:
15.09.2020 08:07
Data aktualizacji:
15.09.2020 08:23
Liczba wyświetleń:
1071
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 725.doc111 KB
Uchw725.pdf814.79 KB