Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020

 
UCHWAŁA Nr 726
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza firmę BILANS-REWID-STANDARD
Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Spółka z o.o., ul. Opinogórska 4, lok.35, 04-039 Warszawa (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2020
Data publikacji:
15.09.2020 08:13
Data aktualizacji:
15.09.2020 08:21
Liczba wyświetleń:
715
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw726.pdf44.95 KB