Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki
(z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale od 3205- zł do 3705,- zł)
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
-   posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
- mają doświadczenie profesjonalne w zakresie tworzenia oprogramowania
-   umiejętność pracy w zespole,
- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego
   (w przypadku obcokrajowców).  
- deklarują chęć rozwoju naukowego,
 - wymagania dodatkowe do stanowiska 1: znajomość języka Python,
 - wymagania dodatkowe do stanowiska 2: znajomość paradygmatu programowania
   deklaratywnego, języka PHP, metod zarządzania projektami informatycznymi,
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.   życiorys zawodowy, 
3.   kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 
4.   odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
5.   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna
    i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)

    http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
,
6.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
7.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   
http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
8.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 19 października 2020 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2020
Data publikacji:
18.09.2020 10:09
Data aktualizacji:
30.11.2020 09:23
Liczba wyświetleń:
872
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
BIP_wynik_konkursu_2AS_dyd_KMMI.pdf211.8 KB