Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Dziekan Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału
Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
w ramach realizacji projektu ,,Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal watewater’’
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 
- posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia, jak również osoba, która w momencie aplikowania
  posiada stopień doktora nie dłużej niż 7 lat,
- posiada doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w badaniu kwasów nukleinowych
  oraz polimerów zewnątrzkomórkowych oraz umiejętność programowania z wykorzystaniem języka
  R i Python, znajomość podstaw bioinformatyki,
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz przygotowanie publikacji
  naukowej,
- umiejętność pracy w zespole.
 
Opis zadań:
Udział w międzynarodowym projekcie ,,Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal watewater’’ w zakresie realizacji następujących zadań: ,,Sludge management with bioproducts and Energy recovery’’, ,,Development of model techniques for metagenomic analysis of the microbial composition of biomass’’, ,,Enhancing biofuel production through combined measures in the wastewater and sludge treatment lines’’, ,,Assessment of the quality and reusability of the generated products’’.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań
    UWM w Olsztynie.
2. Życiorys.
4. Potwierdzona kopia dyplomu poświadczająca ukończenia studiów wyższych
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
    i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
7. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a)
8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
10.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
       pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
       i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
11.  Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
       o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania
       do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
12.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
       akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
13.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 
Informacje:
·  Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska
   (ul. Słoneczna 45G, pok. 304, 10-709 Olsztyn) lub drogą elektroniczną na adres:
   slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl w terminie od 18 września 2020 do 19 października 2020 roku
   w godz. 10.00-13.00. 
·  Dodatkowe informacje dotyczące aplikowania na stanowisko można uzyskać pod adresem:  
   slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl.
·  Planowany czas zatrudnienia na stanowisku przewidziany jest na 36 miesięcy.
·  Miesięczne wynagrodzenie wynosi 5000 zł brutto.
·  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
   Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.09.2020
Data publikacji:
22.09.2020 07:33
Data aktualizacji:
03.11.2020 08:50
Liczba wyświetleń:
1445
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_konkursu.pdf53.58 KB