Wersje strony Nr 1 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.