Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student

 
UCHWAŁA Nr 3
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta
Nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 tj. ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi podjęcie realizacji
    zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 10 Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 11 500 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy
    złotych 00/100).
 
§ 2
Środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości 11 500 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) zostaną pokryte w 100% z dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie umowy podpisanej w 2020 roku ze środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. poz. 695, z póź. zm.).
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2020
Data publikacji:
23.09.2020 10:03
Data aktualizacji:
23.09.2020 11:46
Liczba wyświetleń:
970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw3.pdf53.04 KB