Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł dr nauk medycznych,
·   specjalizacja z onkologii klinicznej,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·   doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
·   umiejętność pracy w zespole,
·   biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
·   co najmniej 40 pkt. MNiSW,
·   co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia prawa wykonywania zawodu,
6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela
    z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    badawczo-dydaktycznego,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty),
12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
     lub artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
  Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 05.11.2020r.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.11.2020r.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
  3205 -3300 zł
brutto
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
  przez Rektora bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku,
  poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.10.2020
Data publikacji:
06.10.2020 15:01
Data aktualizacji:
29.12.2020 08:51
Liczba wyświetleń:
729
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent badawczo-dydaktyczny K. Onkologii XII.2020.docx32 KB