Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs w Instytucie Historii 
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·    stopień doktora w zakresie historii wojskowej (preferowany absolwent akademii wojskowych)
·    udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
·    sprawna obsługa pakietu Microsoft Office,
·    bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego i rosyjskiego,
·    umiejętność pracy w zespole,
·    udokumentowany dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej
   2 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 20 pkt.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM) [ link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn; 
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 13 listopada 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 14:52
Data aktualizacji:
24.11.2020 12:32
Liczba wyświetleń:
863
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursuIH.pdf211.33 KB