konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
·         prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
·         praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (min. 5 lat),
·         ukończony kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa - preferowane specjalizacje
     w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa internistycznego lub pielęgniarstwa
     opieki długoterminowej,
·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
     wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
     Mazurskiego w Olsztynie,
·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·        Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
     15 grudnia 2020 r.
·        Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·         Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
     z 2020 r., poz. 85)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2020
Data publikacji:
20.10.2020 11:01
Data aktualizacji:
20.11.2020 14:15
Liczba wyświetleń:
742
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu na BIP 3 st.asystenta w K.Położnictwa.docx32.18 KB