Nr 4 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 4
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 

Działając na podstawie § 11 ust. 1-6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Senacką Komisję do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2020-2024 w składzie:

1)     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

2)     prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),

3)     dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii),

4)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),

5)     prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),

6)     dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),

7)     prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki),

8)     prof. dr hab. Bogda LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),

9)     dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych),

10)  dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),

11)  prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI (Wydział Nauk Technicznych),

12)  prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności),

13)  dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),

14)  prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Wydział Sztuki),

15)  ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii),

16)  dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Szkoła Zdrowia Publicznego),

17)  dr Jacek MROZEK (Filia w Ełku),

18)  dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ, prof. UWM (Przedstawiciel Związku Zawodowego),

19)  dr inż. Jacek MICHALAK (Przedstawiciel Związku Zawodowego).

20)  przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

21)  przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

2.  Do zadań Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów w kadencji 2020-2024 należy m.in.:

1) opiniowanie spraw przedłożonych przez Rektora mających wpływ na rozwój naukowo-
dydaktyczny, strukturalny i materialny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zwanego dalej Uniwersytetem,

2)  inspirowanie działań służących rozwojowi Uniwersytetu,

3)  przedstawianie opinii i propozycji do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,

4)  opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej Uniwersytetu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
30.10.2020 10:30
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:30
Liczba wyświetleń:
873
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr4.pdf76.63 KB