Nr 5 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 
UCHWAŁA Nr 5
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie § 11 ust. 1-6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Senacką Komisję do spraw
    Kadrowych na kadencję 2020-2024 w składzie:
    1)   prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
    2)   prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),
    3)   dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii),
    4)   dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),
    5)   prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
    6)   dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),
    7)   prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki),
    8)   dr hab. Agata BANCERZ-KISIEL, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
    9)   dr hab. Krzysztof KRUKOWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych),
  10)    dr hab. Agnieszka ŻYTA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
  11)    prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych),
  12)    prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności),
  13)    dr hab. Jakub ZIĘTY (Wydział Prawa i Administracji),
  14)    dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM (Wydział Sztuki),
  15)    ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Wydział Teologii),
  16)    dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Szkoła Zdrowia Publicznego),
  17)    dr hab. Piotr GAWLICZEK, prof. UWM (Filia w Ełku),
  18)    mgr Jolanta GAŁECKA (Biblioteka Uniwersytecka),
  19)    mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu),
  20)    mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych),
  21)    dr hab. inż. Sylwester CZAPLICKI, prof. UWM (Przedstawiciel Związku Zawodowego),
  22)    dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (Przedstawiciel Związku Zawodowego),
  23)    przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
  24)    przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 
2.  Do zadań Senackiej Komisji do spraw Kadrowych w kadencji 2020-2024 należy m.in.:
    1)   opiniowanie polityki kadrowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego
         dalej Uniwersytetem,
    2)   przedstawianie propozycji w zakresie kierunków rozwoju kadrowego Uniwersytetu
         oraz rozwoju uprawnień akademickich,
    3)   opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyróżnień.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 11:31
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:32
Liczba wyświetleń:
897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr5.pdf77.27 KB