Nr 6 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

UCHWAŁA  Nr 6
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie § 11 ust. 1-6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Senacką Komisję do spraw
    Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2020-2024 w składzie:
     1)      prof. dr hab. Jan MICIŃSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     2)      prof. dr hab. Jakub SAWICKI (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     3)      prof. dr hab. Sławomir CIESIELSKI (Wydział Geoinżynierii),
     4)      prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ (Wydział Humanistyczny),
     5)      prof. dr hab. Mariusz STOLARSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     6)      prof. dr hab. n. med. Marcin MYCKO (Wydział Lekarski),
     7)      prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki),
     8)      prof. dr hab. Przemysław SOBIECH (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     9)      dr Dominika KUBERSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych),
   10)    dr hab. Maciej HARTLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
   11)    dr hab. inż. Wojciech SOBIESKI (Wydział Nauk Technicznych),
   12)    dr hab. inż. Monika MODZELEWSKA-KAPITUŁA, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności),
   13)    dr hab. Piotr CHLEBOWICZ (Wydział Prawa i Administracji),
   14)    dr hab. Wioletta JASKÓLSKA, prof. UWM (Wydział Sztuki),
   15)    ks. dr hab. Marek JODKOWSKI, prof. UWM (Wydział Teologii),
   16)    prof. dr hab. Ewa Dzika (Szkoła Zdrowia Publicznego),
   17)    mgr Danuta PIETRASZKIEWICZ (Filia w Ełku),
   18)    mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka),
   19)    mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu),
   20)    dr Grzegorz SUPADY (Studium Języków Obcych),
   21)    dr hab. inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW, prof. UWM (Przedstawiciel Związku
          Zawodowego),
  22)    dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ (Przedstawiciel Związku Zawodowego),
  23)    przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
  24)    przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 
2.  Do zadań Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2020-2024
    należy m.in.:
    1)  opiniowanie kierunków rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
        zwanego dalej Uniwersytetem, w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i badań,
    2)  opiniowanie programów dotyczących umiędzynarodowienia Uniwersytetu,
    3)  opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu współpracy z instytucjami zagranicznymi.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 11:46
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:32
Liczba wyświetleń:
795
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr6.pdf80.38 KB